You are currently viewing Bezpieczna praca na dachu – BHP

Bezpieczna praca na dachu – BHP

Działania dekarskie muszą zawsze wiązać się z pojęciem – bezpieczna praca na dachu. W związku z tym wymagają one zastosowania odpowiednio dobranego sprzętu, jak również przestrzegania pewnych odgórnie ustalonych zasad BHP.

W trakcie pracy na wysokościach może dojść do różnego typu wypadków. Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowego wykorzystywania podstawowych narzędzi, a także sprzętu przeznaczonego do pracy na wysokościach oraz ludzkiej niewiedzy czy nieuwagi. Dlatego każda firma dekarska, także ta wykonująca prace alpinistyczne, musi posiadać odpowiednio przeszkolony personel. Tylko osoby mające specjalne zezwolenia na działania na wysokościach, są w stanie sprostać tym zadaniom. Za wypadki przy tego typu pracy odpowiada wiele czynników. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

  • niewłaściwe posługiwanie się sprzętem,
  • brak odpowiedniego zabezpieczenia,
  • błąd człowieka,
  • korzystanie z przestarzałych urządzeń i sprzętu.

 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają obowiązki pracownika i pracodawcy, który wykonuje działania na wysokościach. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmieniono niektóre zasady, dotyczące prac na wysokościach, dopasowując je do tych obowiązujących w całej wspólnocie państw członkowskich. Obecnie drabiny są kwalifikowane wyłącznie, jako sprzęt do tymczasowej pracy na wysokościach, podobnie jak rusztowania.

Bezpieczna praca na dachu – sprzęt ochrony indywidualnej

W trakcie wykonywania prac na wysokościach, kluczową kwestią jest wykorzystanie sprzętu ochrony indywidualnej. To właśnie on zapewnia komfort wszystkich działań. Bezpieczeństwo pracy na dachu wymaga od pracownika posiadania kompletnego ubioru specjalistycznego. Jego podstawą są szelki lub uprząż, a także kask – tak zwany hełm przemysłowy. Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej w pracy na wysokościach muszą być zgodne z normami EN 361. Powinny one służyć do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Kask, czyli hełm nadający się do prac na wysokościach, musi spełniać normę EN397 i posiadać czteropunktowy system mocowania. To wygodne rozwiązanie, dzięki któremu osoba wykonująca pracę dekarskie, nie będzie miała ograniczonej swobody ruchu czy też pola widzenia. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników na wysokościach obejmują także odpowiednio dobrane liny – roboczą i asekuracyjną. Pierwsza służy do przemieszczania się, druga do ochrony przed upadkiem.

Przyrządy autoasekuracyjne do prac na wysokościach

Firmy dekarskie bądź też świadczące usługi alpinistyczne, często stosują dodatkowe zabezpieczenia dla swoich pracowników. To przyrządy autoasekuracyjne, dedykowane wszystkim osobom zagrożonym wypadkom przy pracy. Sprzęt ten został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą EN353. Wpięte w linę przyrządy autoasekuracyjne poruszają się po niej bez żadnej przeszkody, w górę i w dół. W momencie upadku bądź też zahaczenia, a także często występującego potknięcia, przyrządy autoasekuracyjne blokują się na linie i powstrzymują upadek. To świetne rozwiązanie, nawet dla  doświadczonych alpinistów przemysłowych, a także osób, które wykonują prace dekarskie. Przyrządy autoasekuracyjne są bardzo łatwe do montażu i demontażu. Sprzęt ten ma niską wagę. Dlatego też nie powoduje on dyskomfortu w trakcie jego wielogodzinnego używania, szczególnie na bardzo dużych wysokościach. Wiadomym jest, że bezpieczna praca na dachu opiera się także na wyeliminowaniu błędów popełnianych przez człowieka. Dochodzi do nich z różnych przyczyn, dlatego im lepsze przygotowanie i doświadczenie specjalistów wykonujących prace na wysokościach, tym bezpieczniejszy przebieg realizowanych przez nich zadań.

Zabezpieczenie w trakcie pracy na wysokościach gwarantuje ochronę zdrowia i życia realizujących ją pracowników. Tylko w ten sposób można zadbać o ich pełne bezpieczeństwo w trakcie podejmowania prac dekarskich bądź też wykonywania zawodu alpinisty przemysłowego.

Dodaj komentarz

Produkty, które mogą Cię zainteresować